Northern Diver, drysuits, undersuits, wetsuits and accessories.
Your Basket  

  دراي سوت ها-

  لباسهاي زير دراي سوت-

  وت سوت ها-

 ملحقات-

  امكانات-

  تعميرات دراي سوت-

  مراكز مورد تاييد-

  در عمليات-

  تماس با ما-

  پيشنهادهاي مخصوص-

  جوايز رايگان-

  Northern Diverدرباره -

 آموزش غواصي-

باشگاه آتش نشاني 36 -

Site Last Updated: Thursday, March 14, 2002


 

                                    بسمه تعالي                                                                                                                                          تاريخ:27/10/82

                                                                                                              

          ضمن تشكر از اساتيد و بزرگان غواصي كشورنسبت به تشريف فرمايي و پذيرفتن پيشنهاد اينجانب نسبت به آغازي براي پايان دادن به مشكلات جامعه غواصي در ادامه خلاصه اي از مطالب عنوان ياد شده در جلسه پنجشنبه مورخ 18/10/82 كه از ساعت 15:15 تا 18 به طول انجاميد به استحضار مي رسد. سپس پرسشنامه اي  جهت تكميل ارايه مي گردد. اين پرسشنامه در پي پيشنهاد تيمسار سرنوشت تنظيم و جهت آمادگي كامل براي جلسه بعد است. خواهشمند است ضمن ارايه اين پرسشنامه به كليه دوستان و كارشناسان، پاسخهاي ياد شده را به شماره فكس 2456667، يا به info@irandivers.com  ارسال فرماييد.

 

جلسه با 25 دقيقه تاخير براي رسيدن كليه مدعوين حالت رسمي گرفت. حضار عبارت بودند از آقايان هوشنگ كريم خاني، محمد اديبي، صحبت الله سميعي، محمد هدايتي، علي يعقوبي، اكبر عباس قلي زاده، ناصر سرنوشت، لطيف رشيدي، ناصر رحيمي، محمدرضا نايب پور، رامين نايب پور، نيكنام دهمياني. بدين ترتيب جمعي از اساتيد، پيشكسوتان و مديران ارشد غواصي كشور در اين جمع حضور يافتند و برخي از مدعوين بدليل مشغله كاري، صحبتهاي خود را به ساير حضار منتقل كرده بودند.

            در ابتداي صحبت پس از معرفي حضار، استاد اديبي طي ارايه تاريخچه اي از غواصي در ايران، از فعاليتي كه در خصوص جمع آوري و تاليف كتابي براي غواصي در سالهاي گذشته پس از بيست ماه تلاش يك تيم فعال انجام شده بود خبر داد كه متاسفانه مورد نقد يا تكميل قرار نگرفته و به فراموشي سپرده شده بود. بسياري از كارها به طور موازي صورت گرفته و در جهت اعتلاي كارهاي گذشته به كار گرفته نشد و هميشه از صفر شروع به كار شده و كليه كارهاي گذشته رد شده است.

عدم انسجام در غواصان و نداشتن پشتوانه توانمند سياسي و اجتماعي باعث شده مشكلات غواصان به طور مؤثر به مسئولين ارايه نشود.

آقاي عباس قلي زاده يكي از مسئولان بلند پايه شركت نفت فلات قاره ضمن تاييد اين سخنان از مشكل ناآشنايي مسئولان تصميم گير به دانش غواصي خبر داد. ايشان ضمن برشمردن فعاليتهاي زياد واحدهاي مختلف در زمينه اعتلاي غواصي در كشور از كمي آموزشهاي به روز، فعاليتهاي پشتيباني، تجهيزات مدرن و تاخير كارهاي اداري گلايه كردند. ايشان به طور مثال از شروع دوره آموزشي كه از سال 1370 شروع شده ذكر بعمل آوردند كه تاكنون پايان نپذيرفته و اين آموزش به طور بين المللي نيست. تغيير مديران ارشد با تغيير اساسي سياستها عجين شده و عدم تخصص در اين رشته مشكلات را بسيار پيچيده تر مي سازند. درك غواصي براي مديران شركت نفت بسيار راهگشا خواهد بود. در طي دوره ياد شده تلاش براي آموزش، بالا بردن سطح ايمني و تعديل جدول  USNAVY مطابق با شرايط كشور صورت گرفته است. پزشك متخصص غواصي در كشور وجود ندارد و به شدت از اين موضوع در مضيقه ايم.

آقاي يعقوبي استاد بين المللي CMAS و از مديران ارشد شركت رهگشايان دريا ضمن انتقاد از جامعه غواصي به دليل عدم همكاري با يگديگر       مشكلات غواصي را بايد ابتدا در خودمان جستجو كنيم. تشكيل سرمايه با توجه به شرايط اقتصادي بسيار دشوار است. شركتهاي معظم كارفرمايي از جمله شركت نفت تقاضاي استاندارهاي بين المللي، آموزشهاي بين المللي و تجهيزات خاص را طلب مي كنند تا ارايه پروژه نمايند و از طرف مقابل چون كارهاي ديگر بسيار كم هستند تشكيل سرمايه صورت نمي گيرد و اين خود باعث يك دور تسلسل باطل مي شود. ديد غواصان كوتاه مدت آموزشها قديمي و بعضا غير استاندارد بوده اند. ضعف در شناساندن جامعه غواصي از جمله مواردي است كه توانمندي شركتها در قبال دريافت پروژه ها را تحت تاثير قرار داده است. شركتهاي بسياري در كشورهاي همسايه به اميد و آرزوي دريافت يك پروژه ميليونها دلار در اين رشته سرمايه گذاري كرده اند. ايشان ضمن برشمردن عظمت پروژه هاي نفتي كشور(12500 كيلومتر لوله گذاري در پارس جنوبي) عظم خود را در آوردن تكنولوژيهاي جديد و آموزشهاي استاندارد اعلام نمود.

آقاي رامين نايب پور از نيروهاي ويژه امداد و نجات آتش نشاني تهران بزرگ با مثال زدن از رشتهاي فعاليت ديگري كه از محدوديت در كشور رنج مي برد(هنرهاي رزمي) اما با تلاش مديران، استادان و دست اندركاران اين رشته توانستند ضمن ارتقاء هويت خود هم اكنون توانمندي درخشيدن در سطح جهان و حتي قهرماني در جهان دست يافته اند.استفاده از افراد ذي نفوذ و به ياري طلبيدن مسؤلان دلسوز مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.

آقاي هدايتي از مديران ارشد شركت رهگشايان دريا نيز بالابردن سطح آموزش، به استاندارد رساني و         بهره مندي از مدارك بين المللي حرفه اي را تنها راه چاره براي بالا بردن سطح غواصي در كشور دانست.

ايجاد اطمينان و اثبات توانمندي شركتهاي غواصي در انجام انواع پروژه ها از گامهايي است كه تاكنون براي انجام آن تلاشهاي بسيار زيادي انجام شده است.

تيمسار سرنوشت از مديران ارشد شركت دريا كوش ضمن تاييد برخي مطالب مطرح شده از آموزشهاي دستجمعي نفرات برگزيده شركتهاي مختلف به عنوان يك راهكار ذكر بعمل آوردند. ايشان طي پيشنهادي جالب لزوم تنظيم يك پرسشنامه براي دريافت نظرات كليه كارشناسان مطرح كردند كه براي دسترسي به آن اينجا را كليك كنيد. لزوم دعوت از ساير اساتيد و برخي ديگر از كارشناسان از جمله كارشناسان حقوقي براي تشكيل يك مجمع ضروري به نظر مي رسد.

به پيشنهاد كليه افراد حاضر در جلسه، جلسه مشابهي با حضور افراد بيشتر در روز پنجشنبه مورخ 25/10/82 راس ساعت 15 لغايت 17:30 برگزار گردد. بدين ترتيب از شما و كليه كارشناسان شما دعوت بعمل مي آيد تا در اين جلسه شركت نماييد. به اميد داشتن ايراني آباد و بهروزي ايرانيان

   © 2002 Northern Diver (International) Ltd